Монтаж оборудования на предприятии заказчика ————————————————————— …

Монтаж оборудования на предприятии заказчика 🛠 —————————————————————